CENNIK ZAJĘĆ STACJONARNYCH I ZAJĘĆ ON-LINE

(obowiązuje od 26.09.2022)
 • Ilość miejsc na zajęcia regularne jest ograniczona. Przed zapisaniem się na konsultację/diagnozę zapytaj naszą recepcję, czy w razie potrzeby (po odbyciu konsultacji/diagnozy) będzie wolne miejsce na zajęcia regularne.
 • UWAGA! Termin umówienia konsultacji nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu konsultacji (jednego lub dwóch spotkań) z logopedą lub neurologopedą.
 • Konsultacja (pierwsze spotkanie) z logopedą/logopedą medialnym/przed terapią miofunkcjonalną/przed rozpoczęciem zajęć z dykcji, higieny i emisji głosu 45-60 min – 180 zł (po konsultacji przygotowywany jest opis, który wysyłamy mailem)
 • Konsultacja neurologopedyczna 2 spotkania  – 290 zł – Pierwsze spotkanie trwa 30 min. koszt 100 zł, jest to konsultacja z rodzicami (bez obecności dziecka) Drugie spotkanie trwa 45-60 min. koszt 190 zł, odbywa się już w obecności dziecka (po konsultacjach przygotowywany jest opis, który wysyłamy mailem)
 • Konsultacja w zakresie niepłynności mówienia / jąkania – dorośli (pierwsze spotkanie) – 60 min. – 190 zł (po konsultacji przygotowywany jest opis, który wysyłamy mailem)
 • Konsultacje w zakresie niepłynności mówienia / jąkania – dzieci 2 spotkania 60 min. – 380 zł (2 x 190 zł)  pierwsze spotkanie to konsultacja z rodzicami, ponieważ rodzic jest wprowadzony w założenia teoretyczne dotyczące metod upłynniania mowy, a także wprowadzane są pierwsze elementy terapii. Drugie spotkanie odbywa się już w obecności dziecka (po konsultacjach przygotowywany jest opis, który wysyłamy mailem)
 • UWAGA! Termin umówienia diagnozy nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu spotkań diagnostycznych z logopedą lub neurologopedą.
 • Diagnoza logopedyczna 2 spotkania 45-60 min – 360 zł (2 x 180 zł) 
 • Diagnoza neurologopedyczna 3 spotkania – 390 zł – Pierwsze spotkanie trwa 30 min. koszt 100 zł, jest to konsultacja z rodzicami (bez obecności dziecka) Drugie spotkanie trwa 45-60 min. koszt 190 zł, odbywa się już w obecności dziecka. Trzecie spotkanie trwa 30 min. koszt 100 zł jest to spotkanie z rodzicami, podczas którego jest omawiana i przekazywana pisemna diagnoza.
 • Terapia logopedyczna 30 min / 45 min / 60 min  – 90 zł / 130 zł / 160 zł
 • Terapia neurologopedyczna 30 min / 45 min / 60 min – 100 zł / 140 zł / 180 zł
 • Terapia w zakresie niepłynności mówienia / jąkania 45 min / 60 min – 135 zł / 175 zł
 • Terapia miofunkcjonalna (możliwa wyłącznie w formie stacjonarnej) 30 min / 50 min – 90 zł / 130 zł
 • Dykcja, higiena i emisja głosu 30 min / 45 min / 60 min  – 90 zł / 130 zł / 160 zł
 • Terapia grupowa jąkania 60 min – 80 zł
 • Wydanie dodatkowej pisemnej opinii – 90 zł

REGULAMIN GABINETU LOGOPEDYCZNEGO MOWIEDOBRZE.PL 

(obowiązuje od 01.02.2022)

PIERWSZE SPOTKANIE

 • Gabinet świadczy usługi logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zajęcia w gabinecie można odbywać w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym (online).
 • Pierwsze spotkanie to konsultacja w trybie stacjonarnym / w trybie zdalnym (online) lub diagnoza w trybie stacjonarnym.
 • UWAGA! Termin umówienia konsultacji nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu konsultacji (jednego lub dwóch spotkań) z logopedą lub neurologopedą
 • Po konsultacji otrzymują od nas Państwo plik z kartą informacyjną (wysyłany drogą mailową) – jest to zapis wizyty (badanie logopedyczne, wywiad z rodzicem, zalecenia od logopedy) – czas otrzymania karty – do 3 dni roboczych; diagnoza to dwa spotkania w trybie stacjonarnym z logopedą, lub trzy spotkania z neurologopedą, po których wydawany jest pisemny, opatrzony pieczątką wynik diagnozy.
 • W przypadku, gdy problem okaże się bardziej złożony, podczas konsultacji logopeda może zasugerować drugą wizytę, w celu pogłębienia diagnostyki. 
 • Bez odbycia u nas konsultacji lub diagnozy nie zapisujemy nikogo na zajęcia cykliczne.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ / ZAJĘCIA?

 • Zapisu na konsultację/diagnozę lub/i na zajęcia cykliczne można dokonać:
 • telefonicznie pod numerem: 690 94 0000;
 • drogą mailową, pisząc na adres: biuro@mowiedobrze.pl;
 • przez naszą stronę www.mowiedobrze.pl – zakładka kontakt – zapisz się.

PŁATNOŚCI

 • WIZYTY JEDNORAZOWE (konsultacja lub diagnoza):
 • Za zarezerwowanie terminu konsultacji / diagnozy rozumie się ustalenie z recepcją możliwego terminu wizyty, opłacenie spotkania z góry (zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie) oraz przesłanie potwierdzenia płatności na adres recepcji biuro@mowiedobrze.pl najpóźniej do godz. 10:00 dnia poprzedzającego wizytę. Bez przesłania potwierdzenia płatności wizyta nie jest rezerwowana i jest automatycznie anulowana. Termin opłaconej konsultacji można przesunąć na inny termin jeden raz, należy poinformować o tym gabinet telefonicznie lub mailowo najpóźniej do g. 10:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 • NUMER KONTA: 20 1140 2004 0000 3602 7403 8289 – w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby, która została zapisana.
 • UWAGA! Termin umówienia konsultacji lub diagnozy nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu konsultacji (jednego lub dwóch spotkań) z logopedą lub neurologopedą
 • WIZYTY CYKLICZNE (tryb 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące):
 • Za rezerwację terminu zajęć cyklicznych rozumie się opłacenie wizyt z góry (zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie oraz przesłanym przez recepcję rozliczeniem):
 • za 3 miesiące z góry – otrzymujecie Państwo wtedy rabat 4%,
 • za 2 miesiące z góry – otrzymujecie Państwo wtedy rabat 3%,
 • za 1 miesiąc z góry
 • Zajęcia są przez nas rezerwowane, jeśli kwota od Państwa wpłynie do nas przed rozpoczęciem się kolejnego miesiąca. W przeciwnym razie termin będzie zwalniany dla osób z listy oczekujących na wizytę.
 • Wpłat prosimy dokonywać na podstawie wysłanych przez nas rozliczeń drogą mailową na podane konto na naszej stronie. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach oraz za jaki okres dokonywana jest wpłata.
 • NUMER KONTA: 20 1140 2004 0000 3602 7403 8289
 • Zajęcia zaczynają się punktualnie, o określonej godzinie. W przypadku Państwa spóźnienia, czas trwania zajęć zostanie skrócony, a opłata nie ulegnie zmianie. W przypadku niepunktualności logopedy lub problemów technicznych (dotyczy zajęć w formie online) natomiast, czas trwania zajęć będzie wydłużony proporcjonalnie do spóźnienia.
 • ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU ZAJĘĆ W MOWIEDOBRZE.PL
 • Potwierdzeniem każdej wizyty jest dokument księgowy: paragon, faktura. W przypadku zajęć regularnych (opłata z góry za 1, 2 lub 3 miesiące), możemy wystawić fakturę imienną, na której zostaną wyszczególnione daty zaplanowanych wizyt, np. dziecka.
 • Nasz gabinet oferuje także możliwość wykupienia vouchera, np. prezentowego. Vouchery będą wysyłane do Państwa drogą mailową w formie pliku PDF, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów zamówienia oraz zrobieniu przedpłaty odpowiadającej wartości vouchera (cenie za usługi, tj. zajęcia cykliczne / konsultację / zajęcia z logopedii medialnej). 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Dbając o wysoki standard naszych usług, mając na uwadze przede wszystkim chęć niesienia  skutecznej pomocy logopedycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, a co za tym idzie osiągania jak najszybszych efektów w zakresie poprawy jakości mowy – stawiamy na regularność wizyt i dlatego: 
 • W OKRESIE 1.09.2021-30.06.2022
 • wiedząc, jak ważny jest stały grafik ustalonych wizyt – w zarezerwowanym przez Państwa terminie – logopeda jest do Państwa dyspozycjinie przesuwamy wizyt i nie ma możliwości odwołania rezerwacji.
 • Jeśli nie mogą Państwo przyjść do nas na zajęcia stacjonarne, mają Państwo możliwość:
 • zamiany wizyty w trybie stacjonarnym na wizytę w trybie online wystarczy powiadomić nas najpóźniej 20 minut przed zaplanowanymi zajęciami pod numerem telefonu 690 94 0000 lub mailowo biuro@mowiedobrze.pl;
 • jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach w trybie online – wizytę może wykorzystać rodzic na omówienie postępów w terapii;
 • do każdych zajęć otrzymują Państwo od nas zawsze materiały wraz z komentarzem od logopedy, nad czym należy pracować – informacje wysyłamy drogą mailową.
 • W sytuacji, kiedy logopeda prowadzący nie może poprowadzić zajęć w zarezerwowanym przez Państwa na stałe terminie, mogą Państwo skorzystać z zastępstwa z innym logopedą, jeśli jednak nie chcieliby Państwo skorzystać z tej opcji, za zajęcia, które się nie odbyły, zwracamy Państwu pieniądze.
 • Istnieje możliwość zawieszenia zajęć w mowiedobrze.pl na czas nieokreślony, jednak po powrocie nie gwarantujemy Państwu tego samego miejsca – dnia i godziny oraz logopedy. W przypadku zawieszenia zajęć należy zgłosić taką informację do nas, pisząc na adres biuro@mowiedobrze.pl. W przypadku planowanego powrotu na zajęcia, również konieczna jest informacja od Państwa przesłana do nas drogą mailową – wtedy ponownie wpisujemy Państwa na listę osób oczekujących oraz w miarę zwalniania się miejsc, proponujemy Państwu nowy termin wizyt.
 • W OKRESIE 1.07.2022-31.08.2022 (WAKACJE)
 • W okresie wakacyjnym (1.07.2022-31.08.2022) ze względu na urlopy logopedów, grafiki mogą ulec zmianie, w tym czasie oddzielnie rozliczamy miesiąc lipiec i oddzielnie miesiąc sierpień. Ilość wizyt jest ustalana indywidualnie z każdym z Państwa – rachunek jest wystawiany na początku miesiące lipca i na początku miesiąca sierpnia zgodnie z liczbą zajęć, które mają się odbyć, po ich opłaceniu wizyty są rezerwowane.
 • W okresie wakacyjnym nadal jest możliwość uczestniczenia w zajęciach w trybie zdalnym.
 • Regulamin szkoleń stacjonarnych dla logopedów w mowiedobrze.pl
 • 1. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy kupić szkolenie przez sklep internetowy na stronie www.mowiedobrze.pl
 • 2. Po zakupie szkolenia miejsce jest zarezerwowane.
 • 3. Mowiedobrze.pl zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
 • 4. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały mailem potwierdzenie dokonania wpłaty od mowiedobrze.pl 
 • 5. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas zakupu szkolenia przez sklep internetowy na stronie www.mowiedobrze.pl
 • 6. Możliwość zapisu na szkolenie zostanie zamknięta, jeśli wpłat dokona przewidziana na dane szkolenie liczba uczestników. 
 • 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, należy poinformować o tym pisemnie – wysyłając do nas e-mail na adres biuro@mowiedobrze.pl, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 • 9. Mowiedobrze.pl zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
 • 10. W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, obiad oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

W celu poprawy jakości świadczonych usług, nasza strona korzysta z plików Cookies. Użytkąjąc ją wyrażasz zgodne na ich wykorzystanie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close