Ilość miejsc na zajęcia regularne jest ograniczona. Przed zapisaniem się na konsultację/diagnozę zapytaj naszą recepcję, czy w razie potrzeby (po odbyciu konsultacji/diagnozy) będzie wolne miejsce na zajęcia regularne.

KONSULTACJA Z LOGOPEDĄ/NEUROLOGOPEDĄ
(JEDNO LUB DWA SPOTKANIA)

Konsultacja to spotkanie z logopedą w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym – online. Jest to spotkanie w celu nakreślenia problemu, z którym do logopedy przychodzi dziecko lub osoba dorosła. Logopeda przeprowadza wywiad oraz badanie logopedyczne. Ocenie podlega: sprawność oraz budowa aparatu artykulacyjnego, oddychanie, połykanie, słuch fonemowy, rozwój: mowy, społeczno-emocjonalny, ruchowy. Po spotkaniu otrzymujecie Państwo od nas plik z kartą informacyjną (wysyłany drogą mailową) do 5 dni roboczych. Jest to zapis wizyty wraz z zaleceniami od logopedy. Bez odbycia u nas konsultacji nie ma możliwości zapisania się na zajęcia cykliczne. 

Logopeda prowadzący spotkanie może poprosić o dodatkowe spotkanie diagnostyczne przed rozpoczęciem regularnych zajęć.

UWAGA! Termin umówienia konsultacji nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu konsultacji (jednego lub dwóch spotkań) z logopedą lub neurologopedą.

Za zarezerwowanie terminu konsultacji / diagnozy rozumie się ustalenie z recepcją możliwego terminu wizyty, opłacenie spotkania z góry (zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie) oraz przesłanie potwierdzenia płatności na adres recepcji biuro@mowiedobrze.pl najpóźniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą do g. 18:00. Bez przesłania potwierdzenia płatności wizyta nie jest rezerwowana i jest automatycznie anulowana. Termin opłaconej konsultacji można przesunąć na inny termin jeden raz, należy poinformować o tym gabinet telefonicznie lub mailowo najpóźniej do g. 14:00 dnia poprzedzającego wizytę. NUMER KONTA: 20 1140 2004 0000 3602 7403 8289 – w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby, która została zapisana.