...

Każdego dnia spotykamy na swojej drodze ludzi, z którymi komunikujemy się zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Wydawany w ten sposób komunikat zaczyna nas określać, a druga osoba oceniać. Jaka to będzie ocena? Czy nasz wizerunek będzie odebrany pozytywnie? Czy drżący głos i nieczystości artykulacyjne znów sprawią, że będziemy na spalonej pozycji w pracy i życiu prywatnym? Od dziś nie musi tak być! Możesz to zmienić! Pomogą Ci w tym zajęcia z logopedą medialnym!

Czym jest logopedia medialna?

Logopedia medialna jest subdyscypliną obok innych działów logopedii. Czerpie ona z wielu dziedzin, między innymi z kultury żywego słowa, ortoepii, ortofonii, emisji głosu, retoryki dziennikarskiej czy psychologii. Logopedia medialna uczy prawidłowych zachowań językowych w publicznych aktach komunikacji, w których sposób realizacji tekstu musi być na bardzo wysokim poziomie.

Mowa wolna od wad artykulacyjnych, perfekcyjna dykcja, odpowiednie tempo wypowiedzi, praca nad oddechem oraz  prawidłowy akcent, intonacja i frazowanie – to jedne z najważniejszych punktów logopedii medialnej.

Do kogo kierowane są zajęcia z logopedii medialnej?

Zajęcia z logopedii medialnej kierowane są przede wszystkim do osób, które występują publicznie, do osób, u których głównym narzędziem pracy jest głos oraz do tych, którzy w pracy pozostają w stałym kontakcie z innymi ludźmi. Można wymienić tu takie zawody jak: dziennikarz, prezenter, polityk, prawnik,  rzecznik prasowy, menedżer, pracownik HR i PR,  wykładowca, aktor, urzędnik, nauczyciel czy telemarketer. Zajęcia z logopedą medialnym przeznaczone są również dla osób, które wiążą swoją przyszłość z mediami, dla studentów, biznesmenów oraz księży. To zajęcia dla tych, którzy pragną rozwijać swoją sprawność i kompetencję językową, a także chcą posługiwać się nienaganną polszczyzną za pomocą pięknie brzmiącego głosu.

Co dadzą Ci zajęcia z logopedii medialnej?

Dzięki zajęciom z logopedii medialnej poprawisz swój wizerunek i będziesz lepiej odbierany przez środowisko, w którym pracujesz. Będziesz osobą, która wie, jak należy mówić, by przyciągnąć uwagę słuchaczy oraz zostać przez nich zrozumianym. Indywidualnie dobrane zajęcia pomogą Ci pozbyć  się barier i zachowań, które negatywnie wpływają na brzmienie i jakość Twojego głosu. Występ na konferencji czy prezentacja w pracy nie musi kojarzyć się ze stresem, gdyż podczas zajęć przygotujesz swoje wystąpienie,  nauczysz się jak  pracować z mikrofonem oraz jak zachowywać się przed kamerą i publicznością. Zajęcia z logopedii medialnej pomogą Ci świadomie posługiwać się elementami prozodycznymi wypowiedzi, a więc akcentem, intonacją, tempem i siłą głosu. Nadawany przez Ciebie tekst będzie przekazany w sposób zrozumiały i skuteczny. Na zajęciach poprawisz swoją sprawność oddechową i fonacyjną, poprawisz siłę i nośność głosu, nie nadwyrężając przy tym swojej krtani, dzięki czemu, bez problemu usłyszą Cię ostatnie rzędy widowni. Ćwiczenia dykcyjne sprawią, że Twoja wypowiedź będzie czysta artykulacyjnie i zrozumiała dla słuchaczy. Dzięki zajęciom z logopedą medialnym wyćwiczysz wszystkie cechy, którymi powinny odznaczać się osoby, które wykonują wyżej wymienione zawody, a także te, które cenią estetykę wypowiedzi.

Głos jest głównym narzędziem komunikacji, dlatego tak ważne jest, by o niego zadbać. Na to, jak odbierają Cię inni, ma wpływ to, jak mówisz. Nie stój z boku, nie myśl, że jest za późno, bo… nie jest! Teraz przyszła Twoja kolej, by tym razem właśnie Twój „(…) język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa (…)”. W Twoim głosie, w Twojej mowie jest siła, musisz tylko ją odnaleźć!

Share This

W celu poprawy jakości świadczonych usług, nasza strona korzysta z plików Cookies. Użytkąjąc ją wyrażasz zgodne na ich wykorzystanie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.