OFERTA

Ilość miejsc na zajęcia regularne jest ograniczona. Przed zapisaniem się na konsultację/diagnozę zapytaj naszą recepcję, czy w razie potrzeby (po odbyciu konsultacji/diagnozy) będzie wolne miejsce na zajęcia regularne.

KONSULTACJA Z LOGOPEDĄ/NEUROLOGOPEDĄ (JEDNO LUB DWA SPOTKANIA)

Konsultacja to spotkanie z logopedą w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym – online. Jest to spotkanie w celu nakreślenia problemu, z którym do logopedy przychodzi dziecko lub osoba dorosła. Logopeda przeprowadza wywiad oraz badanie logopedyczne. Ocenie podlega: sprawność oraz budowa aparatu artykulacyjnego, oddychanie, połykanie, słuch fonemowy, rozwój: mowy, społeczno-emocjonalny, ruchowy. Po spotkaniu otrzymujecie Państwo od nas plik z kartą informacyjną (wysyłany drogą mailową) do 3 dni roboczych. Jest to zapis wizyty wraz z zaleceniami od logopedy. Bez odbycia u nas konsultacji nie ma możliwości zapisania się na zajęcia cykliczne. 

Logopeda prowadzący spotkanie może poprosić o dodatkowe spotkanie diagnostyczne przed rozpoczęciem regularnych zajęć.

UWAGA! Termin umówienia konsultacji nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu konsultacji (jednego lub dwóch spotkań) z logopedą lub neurologopedą.

LOGOPEDIA (RÓWNIEŻ ON-LINE)

Zajęcia z logopedą skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Logopeda jest terapeutą mowy. Pierwsze spotkanie to konsultacja, podczas której logopeda przeprowadza wywiad i ustala plan terapii. Aby terapia logopedyczna przynosiła zadowalające efekty konieczna jest dobra współpraca między terapeutą a osobą zainteresowaną, w przypadku dzieci między terapeutą, dzieckiem i rodzicem. Terapia logopedyczna skierowana do dzieci prowadzona jest w formie zabawy. Im wcześniej podejmie się terapię logopedyczną, tym lepiej. Nie należy czekać, bo im później, tym trudniej zlikwidować wadę wymowy. Do logopedy zapraszamy osoby dorosłe.

Więcej informacji: Kiedy wybrać się z dzieckiem do logopedy ?

LOGOPEDIA MEDIALNA (RÓWNIEŻ ON-LINE)

Zajęcia z logopedii medialnej skierowane są do wszystkich osób, których głos jest podstawowym narzędziem pracy, a więc do dziennikarzy, prezenterów, biznesmenów, szkoleniowców, nauczycieli, aktorów, księży, polityków, telemarketerów, prawników, urzędników, rzeczników prasowych, trenerów, urzędników oraz do wszystkich, którzy pragną poprawić sprawność językową, a także zadbać o estetykę swoich wypowiedzi. Indywidualnie dobrane zajęcia pomogą Ci pozbyć się barier i zachowań, które negatywnie wpływają na brzmienie i jakość Twojego głosu. Podczas zajęć nauczysz się jak prawidłowo posługiwać się oddechem i gospodarować nim podczas mówienia. Sprawisz, że Twój głos będzie mocny i pewny, a wypowiedź melodyjna i czysta dykcyjnie. Nauczysz się, jak kontrolować swój głos w sytuacjach stresowych, oraz jak go używać bez uczucia zmęczenia. Zajęcia te to również ćwiczenia dykcji i wyrazistości mowy, praca nad ekspresją wypowiedzi (tempo, akcent, intonacja, pauza, frazowanie), praca przed kamerą, praca z mikrofonem oraz przygotowywanie wystąpień publicznych.

Więcej informacji: Logopedia medialna sposobem na sukces

NEUROLOGOPEDIA / WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA / PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Czym jest wczesna interwencja logopedyczna?
Wczesna interwencja logopedyczna to szereg działań diagnostycznych i terapeutycznych obejmujących dzieci od chwili narodzin (0-3 r.ż.). Działania te zmierzają do zdiagnozowania, zapobiegania oraz eliminowania nieprawidłowości w zakresie warunków rozwoju, w tym kształtowania się mowy. To wczesne oddziaływania obejmujące profilaktykę logopedyczną oraz stymulację rozwoju funkcji poznawczych, komunikacyjnych i motorycznych.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Jeśli problem, z którym się do nas Państwo zgłaszacie jest bardziej złożony proponujemy zapisanie się na diagnozę logopedyczną, rezerwujemy wtedy dla Państwa więcej czasu. Są to dwa spotkania w trybie stacjonarnym z logopedą, po których wydawana jest pisemna opinia. Logopeda przeprowadza wywiad oraz badanie logopedyczne. Ocenie podlega: sprawność oraz budowa aparatu artykulacyjnego, oddychanie, połykanie, słuch fonemowy, rozwój: mowy, społeczno-emocjonalny, ruchowy. Następnie logopeda omawia z Rodzicami wynik diagnozy, przekazuje pisemną, podpisaną opinię opatrzoną pieczątką.

UWAGA! Termin umówienia diagnozy nie jest tożsamy z terminem umówienia zajęć regularnych ze specjalistą. Termin umówienia zajęć regularnych (jeśli jest taka potrzeba) jest ustalany po odbyciu spotkań diagnostycznych z logopedą lub neurologopedą.

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA – możliwa wyłącznie w formie stacjonarnej

Terapia miofunkcjonalna to zajęcia mające na celu m.in. uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, zamknięcie ust i prawidłowe połykanie. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń mięśni języka, warg oraz całego ciała. Wskazaniem do terapii mogą być: wady zgryzu, nieprawidłowe połykanie, nieprawidłowa pozycja języka, zaburzenia artykulacji np. seplenienie, oddychanie przez usta, chrapanie, dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego.

Terapię zaburzeń miofunkcjonalnych i zaburzeń czynności prymarnych (oddychanie, połykanie, żucie, gryzienie), należy prowadzić kompleksowo. Efektywność terapii zależy od motywacji i systematyczności dziecka oraz – jeżeli jest to konieczne – włączenia leczenia ortodontycznego, laryngologicznego oraz fizjoterapii.

WARSZTATY Z MÓWIENIA – EMISJA GŁOSU

Prowadzący: Krzysztof Czapliński (aktor, logopeda, trener emisji głosu)

Termin: sobota (do ustalenia); Godziny: 09:00-17:00; Koszt: 750 zł / osoby; Grupa wiekowa: dorośli; Miejsce: Sarmacka 18 lok. 47; Forma: warsztaty stacjonarne; Liczba uczestników: maksymalnie 8 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje kompetencje związane z wypowiadaniem się. Zarówno dla tych, którzy czują się niepewnie ze swoim głosem, jak i dla tych, którzy umiejętność dobrego mówienia chcą wynieść na wyższy poziom.

Podczas 7 godzin praktycznych zajęć, dowiesz się:

A) jak mówić wolno i wyraźnie,

B) jak sprawić, aby głos był donośny i dźwięczny,

C) jak uchronić się przed watą słowną,

D) jak dodać przyjemne, ciepłe, niskie brzmienie w swoim głosie,

D) jak mówić w ciekawy i energetyczny sposób,

E) jak redukować stres w wystąpieniach przed grupą ludzi,

F) jak niwelować i zapobiegać chrypce i uczuciu zmęczenia.

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz umiejętności przydatne niemal każdego dnia. Możesz je implementować w każdej sytuacji: budując większe zainteresowanie na spotkaniu ze znajomymi; precyzyjniej przekazywać swoje argumenty współpracownikowi lub klientowi; aby sprawniej dzielić się wiedzą na szkoleniach lub lepiej wypadać w podcastach, wywiadach lub konferencjach. Narzędzia i techniki, jakich się nauczysz, są na tyle uniwersalne, że niezależnie do czego używasz swojego głosu, na pewno będziesz z nich korzystać.

Plan szkolenia:

1) trening oddechu:
a) aktywowanie różnych sposobów oddychania
b) wydłużanie i wyrównywanie frazy
c) planowanie oddechowe wypowiedzi

2) fonacja
a) rozgrzewanie głosu
b) praca z rezonatorami:
– zwiększanie dźwięczności
– obniżanie głosu
c) świadome różnicowanie głośności
d) higiena głosu – zapobieganie zmęczeniu, chrypie

3) artykulacja na poziomie wzorcowym

4) techniki interpretacyjne, praca z tekstem:
a) dzielenie na frazy, wydobywanie sensów
b) intonacja, tempo,

5) aktorskie techniki radzenia sobie ze stresem

6) praca z mikrofonem:
a) przyzwyczajanie z odsłuchem
b) pułapki artykulacyjne
c) różnicowanie tempa
d) odległość głosu

Jeśli chcesz się zapisać, wypełnij i wyślij do nas formularz, w momencie zebrania się grupy, poinformujemy Cię o możliwych terminach warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

Jeśli chcesz się zapisać wypełnij nasz formularz 

Formularz

 

DYKCJA, HIGIENA i EMISJA GŁOSU (RÓWNIEŻ ON-LINE)

Są to zajęcia przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Głos to podstawowe narzędzie codziennej komunikacji człowieka z otoczeniem. Często nieprawidłowy oddech, nieprecyzyjna wymowa poszczególnych głosek, sprawiają, że nasz wizerunek i komunikat wysyłany do otaczającego świata jest zniekształcony. Podczas zajęć pokażę, w jaki sposób świadomie używać głosu, wykorzystując prawidłowy oddech, poprawną wymowę, odpowiednią do różnych sytuacji modulację głosu. Zajęcia te to szereg ćwiczeń fizycznych, które pomagają uzyskać pięknie brzmiący wykształcony głos, który może stać się atutem na przykład podczas rozmowy o pracę, prezentacji projektu w pracy czy w zwykłych sytuacjach życiowych. Jeśli używasz w swojej pracy głosu, jeśli chcesz wystąpić w szkolnym przedstawieniu, na konferencji lub konkursie recytatorskim lub po prostu uważasz, że głos jest Twoją wizytówką – te zajęcia są właśnie dla Ciebie.

TERAPIA JĄKANIA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / GRUPOWE (również w trybie on-line)

Podczas zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla osób jąkających się stosujemy “technikę przedłużonego mówienia”, której założeniem jest celowe wydłużanie artykulacji samogłosek w wypowiedziach. Używamy jej wraz z gestem upłynniającym mowę – wystukiwaniem sylab. Jest to jedna z metod rytmizacji wypowiedzi, której zaletą jest poprawa płynności mowy w krótkim czasie. „Metoda wystukiwania sylab” zalecana jest do pracy z dziećmi od 5 roku życia, stosowana jest zarówno w terapii grupowej i indywidualnej. Technika z powodzeniem jest stosowana w terapii jąkania także przez osoby dorosłe. Ostatecznie metodę terapii dopasowujemy do indywidualnego przypadku osoby jąkającej się. Jednym z celów terapii jest pokonanie logofobii, czyli lęku przed mówieniem, który często towarzyszy osobom jąkającym się. Ponadto zwracamy uwagę na zmniejszenie do minimum napięcia mięśni narządów artykulacyjnych. 

W przypadku dzieci jąkających się ważnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami polegająca na udzieleniu im porad, jak mogą okazać wsparcie swojemu dziecku i przyczynić się do jego sukcesu terapeutycznego. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę – psychologa, logopedę, z wykorzystywaniem różnorodnych gier terapeutyczno – edukacyjnych, co wpływa na atrakcyjność zajęć oraz zaangażowanie, szczególnie małych pacjentów. Terapia logopedyczna dzieci poniżej piątego roku życia polega w dużej mierze na pracy terapeutycznej z rodzicami – ustaleniu wspólnie strategii wspierających płynność mowy dziecka.

Podczas zajęć grupowych dla osób jąkających się oprócz technik upłynniania mowy uczestnicy mają możliwość trenować swoje umiejętności społeczne poprzez udział w ćwiczeniach wystąpień publicznych. Terapia wzbogacona jest relaksacjami. Ważnym aspektem pracy w grupie jest udzielanie sobie wsparcia przez osoby jąkające się.

W przypadku dzieci pierwsze spotkanie to konsultacja z rodzicami, kolejne spotkanie odbywa się już w obecności dziecka, ponieważ  rodzic jest wprowadzony w założenia teoretyczne dotyczące metod upłynniania mowy, a także wprowadzane są pierwsze elementy terapii.

Formularz - terapia jąkania zajęcia indywidualne

Formularz - terapia jąkania zajęcia grupowe

Wystąpienia publiczne – warsztaty z dykcji i emisji głosu

0ferta dla firm

Dlaczego warto?

Minęły już dwa lata od wybuchu pandemii i chociaż to przerażające, musimy przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, podejmować nowe wyzwania. W 2020 roku akceptowaliśmy spotkania online prowadzone z dziecięcego pokoju, nie zastanawialiśmy się, nad tym, jak prezentujemy się w obiektywie kamery, jaka jest nasza postawa, czy nasz głos brzmi niekorzystnie przez słabej jakości mikrofon czy może przez nieumiejętne posługiwanie się nim. Obecnie dla większości z nas praca z wykorzystaniem narzędzi online stała się codziennością. W związku z tym wzrosły także wymagania i oczekiwania w stosunku do uczestników i prowadzących. Dużo większą wagę przykłada się do budowania wizerunku przez jakość dźwięku, obrazu a także wymowy.

Czytaj więcej: https://mowiedobrze.pl/oferta-dla-firm/

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

VOUCHER NA KONSULTACJĘ

Dla tych, którzy nie mają pomysłu na prezent, proponujemy…
Voucher na konsultację z wybranym logopedą z naszego Zespołu do zrealizowania przez cały rok (do dnia: 17.12.2022 r.)
Podaruj bliskim coś jednocześnie oryginalnego i praktycznego, zadbaj, by mówili dobrze!
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt mailowy: biuro@mowiedobrze.pl lub telefoniczny 690 94 0000

Formularz

W celu poprawy jakości świadczonych usług, nasza strona korzysta z plików Cookies. Użytkąjąc ją wyrażasz zgodne na ich wykorzystanie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close