Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mowiedobrze.pl Martyna Jóźwiak ul.Sarmacka 18/47 02-972 Warszawa NIP 527-252-50-96
– w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania Pana/Pani zamówienia na voucher w mowiedobrze.pl – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,
– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową współpracy przez Administratora.
– Klient/Opiekun prawny wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek mowiedobrze.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od mowiedobrze.pl, Martyna Jóźwiak ul. Sarmacka 18/47 02-972 Warszawa, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.