Dzień dobry, cześć,
Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znak, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych.

Chcemy Cię zapewnić, że dbamy o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna. W tym celu
wdrożyliśmy nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania przez nas

Twoich danych
osobowych. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych, a
w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dot. polityki prywatności, zapraszamy do
kontaktu z nami na adres: biuro@mowiedobrze.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?
Administratorem danych jest Martyna Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
mowiedobrze.pl Martyna Jóźwiak NIP 5272525096 REGON: 145490049 adres: ul. Sarmacka
18/47 02-972 Warszawa.

Możesz skontaktować się z Administratorem e-mailowo pisząc na adres
e-mail: biuro@mowiedobrze.pl

§2 W jakim celu zbieramy

Twoje dane i jak długo je przechowujemy?
Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz
kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z

Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez

Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą.

Dane mogą być także przetwarzane w celu
archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków
podatkowych i archiwizacyjnych).
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji
umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji
z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy.
Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o
uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i
dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym
celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że
przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o
usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np.
chatbot, telefonicznie).
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu
produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.
Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w
stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.
Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in.
Facebook (Meta), Instagram, Linkedin) w przypadku przetwarzania danych na platformach
społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści
marketingowych.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony /
dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na
platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą
przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu
lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.
Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast
zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest
strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
Analitycznym i statycznym
Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych polegającym w szczególności na
analizie danych pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików
cookies, przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci dostosowania
zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także
archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie

sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Odzyskiwania odrzuconych koszyków.
W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale
niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes
Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane
te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia
sprzeciwu.
Zamieszczania komentarzy.
W stosunku do danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te
są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w
oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji
celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.
Promocji i marketingu
W sytuacji gdy przekażesz nam swoje dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu
lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony
interes Administratora w postaci marketingu usług i produktów Administratora oraz podnoszenia
ich jakości. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub
wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.
Zbierania danych wrażliwych
Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o
Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu
biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do
prawidłowej realizacji umowy.
Rekrutacji
Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy(art. 6
ust.1 lit. b oraz 6 ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie podanych –
w oparciu o Twoją zgodę; do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie
zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których
aplikacja została pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie
niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia
umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.
§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?
Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu.
Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z zastrzeżeniem
danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy
realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi
zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej
program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe,
podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne,
podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub
operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do
obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub
świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów
przetwarzania.
Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych
poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to
w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia
przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.
Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez
podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter
działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich
przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego,
Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych
osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. 
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w
Politykach prywatności każdego z podmiotów.
§4 Jakie prawa Ci przysługują?
W związku z RODO przysługuje Ci prawo:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,
przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku
zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
§5 Czy Twoje dane są profilowane?
Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi
udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii) wyłącznie w
zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływa na Twoją sytuację, w tym prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w
sposób zautomatyzowany jest poznanie przez preferencji Użytkowników (więcej o analizie
wskazano w rozdziale Polityka plików cookies).

§6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego
(m.in. RODO).
§7 Polityka plików cookies
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw.
Dane Anonimowe.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania
ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu
przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak
wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.
Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w
ramach Strony:
piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited– w celu
zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to
fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy
docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji
Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do
Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami
lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można
znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).
narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia
wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies
do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania
informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają
udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie
dot. zasad korzystania z narzędzi Google.

§8 Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez
portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, Google, YouTube, Linkedin. Zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.
§9 Współadministrowanie
Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) są
współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod
adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej
Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym
informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.
Dane przetwarzane w ramach platformy Lindeln są współadministrowane przez Administratora
oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User
Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany dalej Współadministratorem. Szczegółowe
zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach,
opisane zostały na stronie Polityka prywatności.
Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych
można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.