1. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy kupić szkolenie przez sklep internetowy na stronie www.mowiedobrze.pl
  2. Po zakupie szkolenia miejsce jest zarezerwowane.
  3. Mowiedobrze.pl zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
  4. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały mailem potwierdzenie dokonania wpłaty od mowiedobrze.pl
  5. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas zakupu szkolenia przez sklep internetowy na stronie www.mowiedobrze.pl
  6. Możliwość zapisu na szkolenie zostanie zamknięta, jeśli wpłat dokona przewidziana na dane szkolenie liczba uczestników.
  7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, należy poinformować o tym pisemnie – wysyłając do nas e-mail na adres biuro@mowiedobrze.pl, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, w tej sytuacji kwota za szkolenie zostanie zwrócona uczestnikowi.
  8. Mowiedobrze.pl zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
  9. W koszty szkolenia wliczone są: materiały, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  10. Najpóźniej 10 dni przed zaplanowanym szkoleniem przekażemy Państwu niezbędne informacje organizacyjne: miejsce odbywania się szkolenia w Warszawie. Nasza recepcja będzie się z Państwem kontaktować mailowo.