Ilość miejsc na zajęcia regularne jest ograniczona. Przed zapisaniem się na konsultację/diagnozę zapytaj naszą recepcję, czy w razie potrzeby (po odbyciu konsultacji/diagnozy) będzie wolne miejsce na zajęcia regularne.

TERAPIA JĄKANIA DLA DOROSŁYCH – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / GRUPOWE (również w trybie on-line)

Podczas zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla osób jąkających się stosujemy “technikę przedłużonego mówienia”, której założeniem jest celowe wydłużanie artykulacji samogłosek w wypowiedziach. Używamy jej wraz z gestem upłynniającym mowę – wystukiwaniem sylab. Jest to jedna z metod rytmizacji wypowiedzi, której zaletą jest poprawa płynności mowy w krótkim czasie. „Metoda wystukiwania sylab” zalecana jest do pracy z dziećmi od 5 roku życia, stosowana jest zarówno w terapii grupowej i indywidualnej. Technika z powodzeniem jest stosowana w terapii jąkania także przez osoby dorosłe. Ostatecznie metodę terapii dopasowujemy do indywidualnego przypadku osoby jąkającej się. Jednym z celów terapii jest pokonanie logofobii, czyli lęku przed mówieniem, który często towarzyszy osobom jąkającym się. Ponadto zwracamy uwagę na zmniejszenie do minimum napięcia mięśni narządów artykulacyjnych. 

W przypadku dzieci jąkających się ważnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami polegająca na udzieleniu im porad, jak mogą okazać wsparcie swojemu dziecku i przyczynić się do jego sukcesu terapeutycznego. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę – psychologa, logopedę, z wykorzystywaniem różnorodnych gier terapeutyczno – edukacyjnych, co wpływa na atrakcyjność zajęć oraz zaangażowanie, szczególnie małych pacjentów. Terapia logopedyczna dzieci poniżej piątego roku życia polega w dużej mierze na pracy terapeutycznej z rodzicami – ustaleniu wspólnie strategii wspierających płynność mowy dziecka.

Podczas zajęć grupowych dla osób jąkających się oprócz technik upłynniania mowy uczestnicy mają możliwość trenować swoje umiejętności społeczne poprzez udział w ćwiczeniach wystąpień publicznych. Terapia wzbogacona jest relaksacjami. Ważnym aspektem pracy w grupie jest udzielanie sobie wsparcia przez osoby jąkające się.