mgr Martyna Jóźwiak

logopeda, filolog, właściciel mowiedobrze.pl

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – doktorant w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – magister filologii polskiej, specjalizacja nauczycielska, specjalność logopedia
 • Université Paris – Sorbonne Paris IV – Double diplôme franco-polonais (podwójny dyplom polsko-francuski)
 • Absolwentka warszawskiej szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli

Doświadczenie w zawodzenie logopedy:

 • Wykładowca – Uniwersytet Warszawski przedmioty: Elementy logopedii (2013 r.) Rozwój mowy dziecka(2014 r.), Dykcja i autokorekcja (2020 r.)

Gabinety logopedyczne i inne placówki w Warszawie:

 • od 2011 mowiedobrze.pl
 • 2012-2014 Centrum Medyczne Medi Center
 • 2012 Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka Małymi Krokami
 • 2014 Pracownia Wspomagania Dziecka i Rodziny – Etapy

Przedszkola w Warszawie

 • 2011-2014 Polsko-Francuskie przedszkole La Fontaine (oddział Żoliborz)
 • 2011-2013 Biedroneczka
 • 2012-2013 Brzdące na łące
 • 2012 4słonie
 • 2011-2012 Inspiren
 • 2011-2012 Jelonek
 • 2010-2011 Klub Rozwoju Dziecka Małe Zuchy

W mowiedobrze.pl Martyna prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prywatnie mama Niny i Leny.

https://www.znanylekarz.pl/martyna-jozwiak/logopeda-diagnostyk-terapeuta/warszawa

mgr Magda Puczyk

surdologopeda, logopeda, audiolog ogólny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalny

Wykształcenie:

 • Surdologopedia – studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz ze współpracą Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 • Logopedia z audiologią – studia magisterkie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz ze współpracą Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2019 r. – Przedszkole Lingwistyczne „4 Słonie”
 • od 2019 r. – Instruktor Ośrodka Doradztwa Metodycznego „Metris” – prowadzenie szkoleń z zakresu grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • od 2017 r. – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Warszawie
 • 2016 – 2017 r. –  Przedszkole „Nutka Milutka”
 • 2016 r. – 2017 r. – Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Inspiracja”
 • 2015 r. – 2017 r. – Przedszkole „Przygoda z Naturą”

Swoim doświadczeniem i pasją do pracy dzieliłam się również z dziećmi i ich Rodzicami podczas turnusów terapeutycznych.

Obszary zainteresowań logopedycznych:

 • terapia wad wymowy,
 • terapia dzieci z APD oraz trudnościami w percepcji słuchowej,
 • terapia miofunkcjonalna,
 • surdologopedia,
 • logorytmika.

W codziennej pracy z dziećmi cenię sobie ich autentyczność, radość, nieustającą chęć do zabawy oraz odkrywania nowych rzeczy.

Prywatnie zaczytana w książkach o tematyce psychologicznej oraz medycznej, zafascynowana tańcem. Od kilku miesięcy szczęśliwa współwłaścicielka psa.

mgr Krzysztof Czapliński

aktor, logopeda, trener emisji głosu

Absolwent Państwowego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Doświadczenie jako logopeda zdobywał w Fundacji „ZDROWIE”, gdzie prowadził terapię dzieci z spektrum autyzmu oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Odbył również staż w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej. Liczne praktyki w wielu warszawskich placówkach (Samodzielny Publiczny Centralny Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, Szpital Grochowskim, Instytut Psychiatrii i Neurologii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola i szkoły podstawowe) zapewniły mu pragmatyczne przygotowanie do zawodu.

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest logopedia artystyczna. Głos ludzki fascynuje go pod wieloma względami: praktycznym – aktorstwo; teoretycznym – studia logopedyczne i badania oparte o analizę akustyczną fali dźwiękowej; trenersko-terapeutycznym – szkolenie innych jak i rehabilitacja głosów zaburzonych. Od kilku lat prowadził indywidualne zajęcia z emisji głosu, dykcji jak i autoprezentacji. Kilkukrotnie prowadził intensywne dwudniowe warsztaty z emisji głosu, jak również regularnie przygotowywał dykcyjnie grupę teatralną.

Jest również czynnym zawodowo aktorem. Na swoim koncie ma kilka premier oraz parę zastępstw w teatrach (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Tesinske Divadlo Czeski Cieszyn). Grał role drugoplanowe i epizody w: „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex”, „Na wspólnej”, „Klan”, „Na sygnale”. Użycza również swojego głosu w studiach nagraniowych – obecnie dubbinguje jedną z głównych postaci w serialu dla młodzieży „Akademia Tańca”. Jak sam mówi, lubi eksperymentować i poszukiwać, dlatego chętnie uczestniczy w różnych projektach badawczych oraz w warsztatach zarówno z technik aktorskich jak i głosowych.

mgr Katarzyna Oknińska

logopeda, audiofonolog, oligofrenopedagog

Wykształcenie:
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa – magister logopedii z audiologią
– Akademia Pedagogiki Specjalnej – absolwentka studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach publicznych, przedszkolu terapeutycznym oraz fundacji dla dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadziła również zajęcia logopedyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
Arteterapia.
VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
Wzmacnianie pozytywne a trudne zachowania. Jak ułatwić funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu?
Uczenie samodzielności a plany aktywności dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Pierwszy stopień metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”
Dwujęzyczność – jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym?
Elastyczny terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia. Taśma S: nowe narzędzie służące do kontroli motoryki strefy oralnej
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Pracę logopedy traktuje jako nieustające wyzwanie, które przynosi jej dużą satysfakcję. Zawodowo szczególnie interesuje ją logopedia artystyczna oraz onkologopedia.

mgr Agata Lewandowska

logopeda, pedagog specjalny

 Wykształcenie:

Logopeda i pedagog specjalny. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją logopedia. 

Ukończone szkolenia i warsztaty:

,,Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne” w Warszawie ,,Rotacyzm. ABC początkującego logopedy” w Warszawie. Instytut Logopedyczny”  ,,Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” i ,,Terapia sygmatyzmu bocznego” Anna Balewska w Warszawie, ,,Metoda Dobrego Startu” Marta Bogdanowicz  w Warszawie, ,,Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu?” – Fundacja Autismus, „Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w przedszkolu” – Fundacja Autismus.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie licznych praktyk studenckich w różnych placówkach oświatowych i medycznych m.in.: Szpital Grochowski, Szpital Publiczny CSK przy ul. Banacha, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 w Warszawie, Zespół Szkół nr 28 w Toruniu, Zespół Szkół nr 5 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi. 

Obecnie pracuje w Prywatnym Przedszkolu Mini Harvard w Warszawie, oraz Przedszkolu ,,Smyki ze Smyczkowej’’ w Warszawie.

Zajęcia logopedyczne staram się zawsze dostosowywać do indywidualnych potrzeb
i możliwości każdego dziecka. Zależy mi na tym, aby proces terapeutyczny przebiegał
w ciepłej, przyjaznej dziecku atmosferze, a pozytywne relacje budowane były również z jego rodzicami w oparciu o współpracę i wzajemne zaufanie. W obszarze logopedycznych zainteresowań najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z neurologopedią i profilaktyką logopedyczną.

mgr Maria Wojakowska

logopeda

Absolwentka studiów na kierunku „ Logopedia Ogólna i Kliniczna” I oraz II stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach, które odbywały się na szpitalnych oddziałach oraz w przedszkolach, szkołach i poradniach, a także pracując w żłobku i przedszkolu.

Zawodowo spełnia się pracując z dziećmi, szczególnie interesują ją zagadnienia z zakresu dyslalii. W pracy najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście, dzięki któremu terapia jest dopasowana do zainteresowań oraz potrzeb podopiecznego. 

mgr Anita Sokołowska

logopeda

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, zarówno I jak i II stopnia. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk w szpitalach, szkołach, przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych, a także pracując w Przedszkolu Terapeutycznym.
Obecnie pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „TUKAN”.
Największą przyjemność w pracy zawodowej sprawia jej praca z dziećmi. Każda terapia przez nią prowadzona jest dopasowana do potrzeb pacjentów oraz zindywidualizowana. Szczególnie interesują ją zagadnienia z zakresu dyslalii, zaburzeń głosu oraz opóźnionego rozwoju mowy.