...

mgr Krzysztof Czapliński

aktor, logopeda, trener emisji głosu

Absolwent Państwowego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Doświadczenie jako logopeda zdobywał w Fundacji „ZDROWIE”, gdzie prowadził terapię dzieci z spektrum autyzmu oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Odbył również staż w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej. Liczne praktyki w wielu warszawskich placówkach (Samodzielny Publiczny Centralny Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, Szpital Grochowskim, Instytut Psychiatrii i Neurologii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola i szkoły podstawowe) zapewniły mu pragmatyczne przygotowanie do zawodu.

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest logopedia artystyczna. Głos ludzki fascynuje go pod wieloma względami: praktycznym – aktorstwo; teoretycznym – studia logopedyczne i badania oparte o analizę akustyczną fali dźwiękowej; trenersko-terapeutycznym – szkolenie innych jak i rehabilitacja głosów zaburzonych. Od kilku lat prowadził indywidualne zajęcia z emisji głosu, dykcji jak i autoprezentacji. Kilkukrotnie prowadził intensywne dwudniowe warsztaty z emisji głosu, jak również regularnie przygotowywał dykcyjnie grupę teatralną.

Jest również czynnym zawodowo aktorem. Na swoim koncie ma kilka premier oraz parę zastępstw w teatrach (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Tesinske Divadlo Czeski Cieszyn). Grał role drugoplanowe i epizody w: „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex”, „Na wspólnej”, „Klan”, „Na sygnale”. Użycza również swojego głosu w studiach nagraniowych – obecnie dubbinguje jedną z głównych postaci w serialu dla młodzieży „Akademia Tańca”. Jak sam mówi, lubi eksperymentować i poszukiwać, dlatego chętnie uczestniczy w różnych projektach badawczych oraz w warsztatach zarówno z technik aktorskich jak i głosowych.

mgr Katarzyna Oknińska

logopeda, audiofonolog, oligofrenopedagog

Wykształcenie:
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa – magister logopedii z audiologią
– Akademia Pedagogiki Specjalnej – absolwentka studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach publicznych, przedszkolu terapeutycznym oraz fundacji dla dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadziła również zajęcia logopedyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
Arteterapia.
VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
Wzmacnianie pozytywne a trudne zachowania. Jak ułatwić funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu?
Uczenie samodzielności a plany aktywności dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Pierwszy stopień metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”
Dwujęzyczność – jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym?
Elastyczny terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia. Taśma S: nowe narzędzie służące do kontroli motoryki strefy oralnej
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Pracę logopedy traktuje jako nieustające wyzwanie, które przynosi jej dużą satysfakcję. Zawodowo szczególnie interesuje ją logopedia artystyczna oraz onkologopedia.

mgr Agata Lewandowska-Durmaj

logopeda, pedagog specjalny

 Wykształcenie:

Logopeda i pedagog specjalny. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją logopedia. 

Ukończone szkolenia i warsztaty:

,,Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne” w Warszawie ,,Rotacyzm. ABC początkującego logopedy” w Warszawie. Instytut Logopedyczny”  ,,Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” i ,,Terapia sygmatyzmu bocznego” Anna Balewska w Warszawie, ,,Metoda Dobrego Startu” Marta Bogdanowicz  w Warszawie, ,,Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu?” – Fundacja Autismus, „Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w przedszkolu” – Fundacja Autismus.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie licznych praktyk studenckich w różnych placówkach oświatowych i medycznych m.in.: Szpital Grochowski, Szpital Publiczny CSK przy ul. Banacha, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 w Warszawie, Zespół Szkół nr 28 w Toruniu, Zespół Szkół nr 5 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi. 

Obecnie pracuje w Prywatnym Przedszkolu Mini Harvard w Warszawie, oraz Przedszkolu ,,Smyki ze Smyczkowej’’ w Warszawie.

Zajęcia logopedyczne staram się zawsze dostosowywać do indywidualnych potrzeb
i możliwości każdego dziecka. Zależy mi na tym, aby proces terapeutyczny przebiegał
w ciepłej, przyjaznej dziecku atmosferze, a pozytywne relacje budowane były również z jego rodzicami w oparciu o współpracę i wzajemne zaufanie. W obszarze logopedycznych zainteresowań najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z neurologopedią i profilaktyką logopedyczną.

mgr Maria Wojakowska

logopeda

Absolwentka studiów na kierunku „ Logopedia Ogólna i Kliniczna” I oraz II stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach, które odbywały się na szpitalnych oddziałach oraz w przedszkolach, szkołach i poradniach, a także pracując w żłobku i przedszkolu.

Zawodowo spełnia się pracując z dziećmi, szczególnie interesują ją zagadnienia z zakresu dyslalii. W pracy najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście, dzięki któremu terapia jest dopasowana do zainteresowań oraz potrzeb podopiecznego. 

mgr Anita Sokołowska

logopeda

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, zarówno I jak i II stopnia. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk w szpitalach, szkołach, przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych, a także pracując w Przedszkolu Terapeutycznym.
Obecnie pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „TUKAN”.
Największą przyjemność w pracy zawodowej sprawia jej praca z dziećmi. Każda terapia przez nią prowadzona jest dopasowana do potrzeb pacjentów oraz zindywidualizowana. Szczególnie interesują ją zagadnienia z zakresu dyslalii, zaburzeń głosu oraz opóźnionego rozwoju mowy.

mgr Aleksandra Budner – Cichowska 

neurologopeda, logopeda, terapeuta ręki

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymała tytuł logopedy dyplomowanego, a później neurologopedy na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (specjalizacja: wczesna interwencja neurologopedyczna). Uczestniczka licznych praktyk w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szpitalach oraz kursów i szkoleń poszerzających kompetencje zawodowe.

 Kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty:

 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego (we wrześniu)
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt
 • Terapia miofunkcjonalna – terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy,
 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
 • Oddychanie i wertykalno-horyzontalna pozycja języka
 • Praca z dzieckiem z wadą zgryzu
 • Zaburzenia mowy u dzieci – profilaktyka i terapia logopedyczna
 • Konferencja Specjaliści 0-6: Praktycy Praktykom;
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii (podejście Esther De Ru);
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu;
 • Programowanie języka – projektowanie terapii w oparciu o zasady programowania języka;
 • Opóźniony rozwój mowy – terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy;
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka;
 • Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego;
 • Mowa bezdźwięczna; 
 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna;
 • Terapia ręki – Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • „Wpływ zakłóceń przetwarzania sensorycznego rozwoju mowy. Sposoby postępowania”. 
 • konferencja „Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc?”;
 • certyfikowany roczny kurs – „Terapia dzieci jąkających się”;
 • warsztaty „Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej”
 • warsztaty „Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym”
 • warsztaty „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”
 • warsztaty „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” 
 • Konferencja poświęcona problemom osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi „ Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc”
 • Szkolenie w zakresie „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”
 • Szkolenia z Pozytywnej Dyscypliny w przedszkolu

W pracy logopedy najbardziej interesują ją zagadnienia dotyczące profilaktyki logopedycznej, wczesnej interwencji, opóźnionego rozwoju mowy, terapii miofunkcjonalnej oraz dyslalii.

Uwielbia pracę z dziećmi i wciąż poszukuje nowych dróg rozwoju, by pomagać im coraz lepiej.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka zwierząt. Uwielbia książki, podróże i dobre jedzenie.

mgr Justyna Janikow

logopeda, psycholog, terapeuta niepłynności mowy

Absolwentka psychologii ze specjalizacją „Zdrowie i niepełnosprawność” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych – Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie nabyła podczas licznych praktyk i staży, między innymi w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z Autyzmem Fundacji „SCOLAR”, współprowadząc zajęcia terapeutyczne grupowe dla osób jąkających się w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, a także w pracy w warszawskich przedszkolach  oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych na turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się organizowanym co roku w Łebie. W pracy z osobami z niepłynnością mowy wykorzystuje własne doświadczenia, ponieważ w przeszłości również zmagała się z tym zaburzeniem mowy.

mgr Aleksandra Sulejewska

logopeda

Absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność glottodydaktyka). Obecnie studentka neurologopedii na Uczelni Łazarskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w szpitalach, szkołach, przedszkolach i poradniach oraz prowadząc zajęcia w Centrum Logopedycznym IPS przy Uniwersytecie Warszawskim w ramach stażu pod okiem prof. Olgi Jauer-Niworowskiej. Obecnie pracuje w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Vitautia” oraz punkcie terapeutycznym ,,Lokomotywa”. 

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, takich jak:

 • Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej
 • Masaż logopedyczny od podstaw (kurs I stopnia)
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • Metoda werbo-tonalna
 • Terapia miofunkcjonalna – kompleksowy program obszaru orofacjalnego

Obecnie w kręgu zainteresowań Aleksandry znajdują się: dyslalia, terapia miofunkcjonalna, zaburzenia połykania, dyzartria, choroby neurodegeneracyjne. Uwielbia pracę zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. W pracy kieruje się zasadą indywidualnego i holistycznego podejścia do pacjenta. 

,,W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie zaufanie – to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu w terapii logopedycznej.”

mgr Milena Piwko

logopeda

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym (studia licencjackie).

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas licznych wolontariatów i praktyk studenckich, m.in. w fundacji Uniwersytet Dzieci, Wojewódzkim Specjalistyczym Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie, a także pracując w poradni dla dzieci i dorosłych oraz przedszkolu.

Ukończone szkolenia:

 • „Od jedzenia do mówienia”

 • „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt”

 • „Wybrane zagadnienia teorii i terapii i afazji”

 • „Masaż logopedyczny od podstaw”

 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapia-masaż”

 • „Narzędzie M-CHAT-R/F”

 • Konferencja „Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia”

W pracy logopedy najbardziej interesuje mnie profilaktyka logopedyczna, ankyloglosja oraz wpływ karmienia piersią na rozwój małego człowieka.

mgr Martyna Jóźwiak

logopeda, filolog, właściciel mowiedobrze.pl

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – magister filologii polskiej, specjalizacja nauczycielska, specjalność logopedia
 • Université Paris – Sorbonne Paris IV – Double diplôme franco-polonais (podwójny dyplom polsko-francuski)
 • Absolwentka warszawskiej szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli

Doświadczenie w zawodzenie logopedy:

 • Wykładowca – Uniwersytet Warszawski przedmioty: Elementy logopedii (2013 r.) Rozwój mowy dziecka(2014 r.)

Gabinety logopedyczne i inne placówki w Warszawie:

 • od 2011 mowiedobrze.pl
 • 2012-2014 Centrum Medyczne Medi Center
 • 2012 Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka Małymi Krokami
 • 2014 Pracownia Wspomagania Dziecka i Rodziny – Etapy

Przedszkola w Warszawie

 • 2011-2014 Polsko-Francuskie przedszkole La Fontaine (oddział Żoliborz)
 • 2011-2013 Biedroneczka
 • 2012-2013 Brzdące na łące
 • 2012 4słonie
 • 2011-2012 Inspiren
 • 2011-2012 Jelonek
 • 2010-2011 Klub Rozwoju Dziecka Małe Zuchy

W mowiedobrze.pl Martyna prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prywatnie szczęśliwa żona i mama Niny i Leny.

https://www.znanylekarz.pl/martyna-jozwiak/logopeda-diagnostyk-terapeuta/warszawa

W celu poprawy jakości świadczonych usług, nasza strona korzysta z plików Cookies. Użytkąjąc ją wyrażasz zgodne na ich wykorzystanie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.