Ilość miejsc na zajęcia regularne jest ograniczona. Przed zapisaniem się na konsultację/diagnozę zapytaj naszą recepcję, czy w razie potrzeby (po odbyciu konsultacji/diagnozy) będzie wolne miejsce na zajęcia regularne.

Neurologopedia / Wczesna interwencja logopedyczna / Profilaktyka logopedyczna

Czym jest wczesna interwencja logopedyczna?

Wczesna interwencja logopedyczna to szereg działań diagnostycznych i terapeutycznych obejmujących dzieci od chwili narodzin (0-3 r.ż.). 
Działania te zmierzają do zdiagnozowania, zapobiegania oraz eliminowania nieprawidłowości w zakresie warunków rozwoju, w tym kształtowania się mowy. To wczesne oddziaływania obejmujące profilaktykę logopedyczną oraz stymulację rozwoju funkcji poznawczych, komunikacyjnych i motorycznych.